OFERTA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia oferuje pełny zakres usług architektonicznych obejmujący: 
 • adaptacje projektów typowych
 • projekty indywidualne wg wymagań Inwestora
 • projekty obiektów użyteczności publicznej
 • projekty zabudowy wielorodzinnej
 • adaptacje poddaszy, piwnic, pomieszczeń przylegających

oraz
 • analizy do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • pomoc w uzyskaniu mapy do celów projektowych
 • pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu
 • inwentaryzacje budowlane istniejących budynków
 • projekty koncepcyjne
 • wsparcie przy legalizacji samowoli budowlanych

Szukaj