Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Architektoniczna Kreska sp. z o.o., z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 1A, NIP: 604 017 31 35.
2. Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione dobrowolnie w związku 
ze zleceniem usługi projektowej lub konsultacyjnej. Zakres przetwarzanych danych wynika z zakresu zlecenia.  Między innymi przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer nieruchomości, numer księgi wieczystej nieruchomości, dane adresowe, oraz informacje o przebiegu procesu projektowego.
  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy.
  2. Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy państwowe i organy administracji publicznej, poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji jak również inne instytucje lub firmy realizujące z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych. 
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 
    W określeniu do danych podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z bieżącą działalnością Izby (np. publikacji prasowych, udziału w Organach IARP lub Izb Okręgowych, korzystania z różnych form wsparcia) podstawą przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda.
  4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Pracownię Architektoniczną Kreska Sp. z o.o. wieczyście.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do reprezentowania Państwa w urzędach w celu uzyskania niezbędnych informacji lub ubiegania się o pozwolenie na budowę / zgłoszenia 
Szukaj